NÁKUPNÝ KOŠÍK
Košík:je prázdny
bez DPH:0.00 €
s DPH:0.00 €
 DOPRAVU ZABEZPEČUJE
SPSSlovenská pošta
 NAJPREZERANEJŠIE
 ČAS
 ODPORÚČAME
 Zdieľanie

Obchodné podmienky


Ceny tovaru

Všetky ceny tovaru uvedené v e-obchode sú konečné vrátane DPH. Firma  Milchema s.r.o. je platcom DPH.


Objednanie tovaru

Zákazníci zo Slovenska si môžu tovar objednať priamo on-line z nášho e-obchodu po vyplnení a odoslaní objednávkového formulára alebo e-mailom na info@milchema.sk , prípadne telefonicky na č. tel.: 0907 036 482.
Zákazníci z ostatných krajín si môžu tovar objednať e-mailom na info@milchema.sk - pre posielanie tovaru do ostatných krajín platia osobitné platobné a doručovacie podmienky.


Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky Vám potvrdíme prijatie objednávky e-mailom alebo telefonicky. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy.


Storno objednávky

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania záväznej objednávky je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s dodaním tovaru (poštovné), ak už bol tovar odoslaný.


Odstúpenie od kúpnej zmluvy

 • Nepodnikateľ -súkromná osoba má právo pri zásielkovom predaji na vrátenie tovaru bez udania dôvodu do 14. pracovných dní.
 • Kupujúci je pri vrátení tovaru povinný tovar zaslať na vlastné náklady neporušený, nepoškodený a kompletný spolu s dokladom o kúpe.
 • Vrátený tovar nesmie byť doručený na dobierku. Pri splnení uvedených podmienok budú peniaze za tovar vrátené do 15. dní na účet kupujúceho.


Spôsob dodania tovaru

Dodanie tovaru na Slovensko:

 • Slovenská pošta a.s. - tovar expedujeme dva dni v týždni - pondelok a štvrtok, tovar si vyzdvihnete na Vašej pošte
 • Kuriér SPS - tovar expedujeme pondelok, streda a štvrtok, kuriér Vám tovar doručí do domu

Vzhľadom na povahu tovaru Slovenskou poštou posielame len drobné zásielky do hmotnosti 200 g, ostatný tovar je doručovaný kuriérskou službou.
Všetky zásielky sa doručujú prepravnými spoločnosťami, firma Milchema s.r.o. t. č. neprevádzkuje kamenný obchod. 

Expedícia tovaru

 • O dodacej lehote momentálne nedostupného tovaru Vás budeme na požiadanie informovať

Cena za prepravné a balné - doprava na Slovensko

K nákupu účtujeme vrámci SR prepravné a balné:

- Balíková služba Slovenskej pošty - dobierkou - zásielka do 200 g - 2,70 €
- Balíková služba Slovenskej pošty - platba prevodom - zásielka do 200 g - 1,80 €

- Kurierska služba SPS - dobierkou - zásielka do 10 kg - 4,30 €
- Kurierska služba SPS - platba prevodom - zásielka do 10 kg - 3,30 €


Možnosti platby

 • Dobierka
 • Platba prevodom

Platba prevodom


Pri platbe prevodom - doprava na Slovensko - použite prosím:


- Čislo účtu: 2922901656/1100 IBAN: SK67 1100 0000 0029 2290 1656 Tatra banka a.s.
- Ako variabilný symbol uveďte číslo objednávky.
- Konštantný symbol 0008.
- Do správy pre príjemcu uveďte Vaše meno.


Tovar bude vyexpedovaný po pripísaní platby na náš účet.
Ak zákazník neuhradí objednaný tovar do 10 kalendárnych dní, zaniká obchodný vzťah medzi zákazníkom a našou firmou. Týmto si vyhradzujeme právo objednávku zrušiť.


Vyššia moc

 • Za okolnosti vyššej moci sa považujú prekážky, ktoré vznikli po uzatvorení KZ a bránia splneniu záväzku, sú objektívne, nezávislé od vôle zmluvných strán, sú nepredvídateľné.
 • V prípade vyššej moci je predávajúci oprávnený predĺžiť termín dodávky o obdobie zodpovedajúce trvaniu vyššej moci alebo odstúpiť od zmluvy. V obidvoch prípadoch nie je povinný predávajúci zaplatiť náhradu škody.
 • Predávajúci je povinný do 10 dní informovať objednávateľa o začatí a trvaní okolností vyššej moci.


Neprevzatá zásielka

Predmetom uzatváranej kúpnej zmluvy medzi spotrebiteľom a dodávateľom je záväzok dodávateľa dodať objednaný tovar a záväzok spotrebiteľa objednaný tovar prevziať a zaplatiť dodávateľovi dohodnutým spôsobom dohodnutú cenu. V prípade neprevzatia objednaného tovaru spotrebiteľom dochádza k porušeniu zmluvy podľa Obchodného zákonníka.Predávajúcim tým vznika právo na úhradu poštovného a balného a predávajúci je oprávnený požadovať návrať peňazí od spotrebiteľa. V tomto prípade si vyhradzujeme právo účtovať čiastku 6 Eur za poštovné a balné. V prípade neuhradenia tejto sumy do 14 dní od návratu tovar späť, má predávajúci právo požadovať od zákazníka úrok z omeškania vo výške 0,05% (za každý deň) z dlžnej sumy.


Ochrana osobných údajov

Pre realizáciu obchodnej tranzakcie vyžadujeme od zákazníkov osobné alebo firemné údaje. Tieto údaje po skončení obchodnej tranzakcie nearchivujeme, slúžia len pre úspešné dodanie tovaru na miesto určenia. Spracovanie týchto dôverných informácií sa riadi zákonom 428/2002/Zb. a firma Milchema s.r.o. sa zaväzuje, že neposkytne tieto informácie tretej strane. Kupujúci odoslaním objednávky zároveň dáva súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu tohto ustanovenia.


Záverečné ustanovenia

Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia "Obchodných podmienok " a prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.


Aktualizované v Považskej Bystrici dňa 28.8.2014

 Informačné centrum eshopu

Syrárske sady                                  Syridlá
Chlorid vápenatý
Mliekarenské kultúry                       Bylinky do syrov
Plachty a tvarožníky
Syrárske formy                                Syrársky vosk                          
Filtre na mlieko                                Ostatné pomôcky  

 


©Copyrith Milchema s.r.o. 2014

Doprava
Doba expedície
Poštovné
Možnosti platby
Ako nakupovať
Obchodné podmienky
Reklamácie
Ochrana súkromia                               Kontakty                                            Vaše otázky                                       

Milchema, spol. s r.o.
Tatranská 295
01701 Považská Bystrica
+421 0907 036 482
info@milchema.sk
www.milchema.sk