Hodnotenie
7/10
 NÁKUPNÝ KOŠÍK
Košík:7 ks
bez DPH:36.75 €
s DPH:43.50 €
 DOPRAVU ZABEZPEČUJE
SPSSlovenská pošta
 ČAS
 ODPORÚČAME
 Zdieľanie

Kyselina mliečna potravinárska 80% - 1000 ml

Špecifikácie

Obsah látky: 76,0 - 84,00%

Síranový popol: Max 0,1%

Chloridy: Max 0,2%

Sírany: Max 0,25%

Fe: Max 10mg/kg

As: Max 3mg/kg

Pb: Max 2mg/kg

Hg: Max 1mg/kg

Kvalita balenej látky: potravinárska.

Vlastnosti

Forma: olejovitá

Farba: bezfarebný

Zápach: bez zápachu

Prahová hodnota zápachu: Nie sú dostupné žiadne údaje.

ph: cca. 2,8 pri 10g/l 20 °C

Teplota tavenia: 18 °C

Teplota varu/destilačné rozpätie: 122 °C pri hPa

Teplota vzplanutia: nedochádza k vzplanutiu

Rýchlosť odparovania: Nie sú dostupné žiadne údaje.

Tlak pár: 0,1 hPa pri 25 °C

Relatívna hustota: 1,21 g/cm³ pri 20 °C

Rozpustnosť vo vode: pri 20 °C, rozpustný Viskozita, dynamická: 20-40 mPa.s pri 20 °C

Teplota vznietenia: nehorľavá

Krajina pôvodu: Holandsko

Toxikologické údaje UPOZORNENIE: Výstražné slovo: Nebezpečenstvo H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí. H315 Dráždi kožu. P280 Noste ochranné okuliare. P305+P351+P338 Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. pokračujte vo vyplachovaní. P302+P352 Pri kontakte s pokožkou: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P313 Vyhladajte lekársku pomoc/starostlivosť.

Balenie: 1000 ml

(vyhradzujeme si právo meniť tieto popisy a špecifikácie bez predošlého upozornenia)
 QR code
QR code
 Informačné centrum eshopu

Syrárske sady                                  Syridlá
Chlorid vápenatý
Mliekarenské kultúry                       Bylinky do syrov
Plachty a tvarožníky
Syrárske formy                                Syrársky vosk                          
Filtre na mlieko                                Ostatné pomôcky  

 


©Copyrith Milchema s.r.o. 2014

Doprava
Doba expedície
Poštovné
Možnosti platby
Ako nakupovať
Obchodné podmienky
Reklamácie
Ochrana osobných údajov                  Kontakty                                            Vaše otázky                                       

Milchema, spol. s r.o.
Moyzesova 816/101
01701 Považská Bystrica
+421 0907 036 482
info@milchema.sk
www.milchema.sk

 
Súbory cookies používame pre správne fungovanie našej webovej stránky a jej funkcií. Pomocou súborov cookies si tiež napríklad pamätáme váš preferovaný jazyk, zvyšujeme pre vás relevantnosť zobrazovaných reklám, počítame návšťevnosť stránok a pamätáme si vaše nastavenia vykonané na stránke.